VOORGANGERS

Liesbeth Goossens

Aan elk afscheid gaat een leven vooraf. 

Een uniek leven, vol betekenis en verhalen.

Op dat leven terugblikken in een laatste, even uniek afscheid, 

kan zo waardevol zijn:

voor nu én voor later.

 

Samen zorgen we in een persoonlijke afscheidsviering

voor een écht, liefdevol beeld.

Geen standaard teksten, 

maar bijzondere woorden van, over en voor jouw geliefde. 

Een warme en troostende viering,

met de grote en de kleine herinneringen, 

met een traan en een glimlach.

Met zorg voor jou, die achterblijft.

Zo dicht mogelijk bij wie jouw dierbare was.

Bart Bartolomivis

Geen enkel leven is inwisselbaar. En toch zijn uitvaarten dat helaas maar al te vaak. Met een snuifje Bond Zonder Naam of Toon Hermans hier en wat pseudo-diepzinnigheden over de vergankelijkheid daar. Alsof in het scenario van zo’n dienst enkel nog de naam van de overledene moet worden ingevuld en klaar is Kees. En dan morgen - lekker efficiënt - Mariëtte of Marcel. 

 

Maar een afscheid ís geen formaliteit. Afscheid neem je hoogstpersoonlijk, en bovenal liefst creatief. Daarom herdenken wij niet de dood, die een ieder treft, wij vieren iemands unieke leven. Met woorden, daden, beelden en muziek, die vol betekenis voor die specifieke iemand waren. En die ons als toeschouwers dus heel dichtbij brengen. Bij hem of haar, die overleden is. En bij elkaar.

Lin Verbeemen

Tussen geboren worden en sterven, leeft een mens zijn of haar leven. En vroeg of laat wordt dit leven uiteindelijk samengevat in amper veertig minuten, soms meer, soms minder… 

Het is zo bijzonder om samen met familie en vrienden, een mensenleven niet alleen in woord, maar ook in beeld en muziek in die laatste veertig minuten te vertellen. Die laatste veertig minuten, die voor altijd bijblijven.

 

...en is dit een gewone opdracht? Neen, absoluut niet, het is een bijzondere en eervolle opdracht!